YH-utbildningar inom sjukvård, hälsovård och socialt arbete

Gå en yrkeshögskoleutbildning inom hälso- och sjukvård på Folkuniversitetet som leder till jobb. Du kan till exempel utbilda dig till tandsköterska och medicinsk sekreterare.

YH-utbildningar inom sjukvård, hälsovård och socialt arbete

Alla YH-utbildningar är avgiftsfria, berättigar till studiemedel och sker i nära samverkan med arbetslivet. Utbildningarna innehåller en kvalificerad praktikperiod, LIA - lärande i arbete.

YH-utbildningar inom sjukvård, hälsovård och socialt arbete