Existentiell hälsa i palliativ vård, distans

Yrkeshögskola – kurs Distans

Folkuniversitetet Uppsala i samarbete med Samariterhemmet Utbildning och Betaniastiftelsen erbjuder en kort YH-utbildning på distans för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom existentiell hälsa i palliativ vård.

Ansök här! Öppnas i ett nytt fönster Existentiell hälsa i palliativ vård. Distansutbildning på halvtid. Kort yh-utbildning Folkuniversitetet Uppsala i samarbete med Samariterhemmet
Sista ansökningsdatum
2024-09-15
Utbildningsstart
2024-10-07
Omfattning
40 YH-poäng, 16 veckor
Studietakt
50%

Drygt 90 000 personer per år avlider i Sverige varav 80% bedöms ha behov av palliativ vård Enligt Vårdhandboken kännetecknas palliativ vård av en helhetssyn på människan. Individen ska stödjas för att kunna leva med värdighet samt med största möjliga välbefinnande och livskvalitet under hela sjukdomsförloppet. En god palliativ vård ska omfatta alla, oavsett ålder och diagnos. Arbetet är högt prioriterat och det palliativa förhållningssättet är grundläggande och avgörande för att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt.

Personal som arbetar med palliativ vård möter människor som befinner sig i en utsatt livssituation. De förväntas att på ett professionellt sätt hantera en komplex vårdsituation som kräver många olika insatser. Att ha förmåga att uppmärksamma existentiella behov, hantera dessa och ge stöd är av stor vikt. Enligt Socialstyrelsen bör alla med obotlig diagnos få möjlighet att samtala om existentiella frågor. Personal ska kunna prioritera existentiella aspekter likväl som fysiska, psykiska och sociala.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom existentiell hälsa i palliativ vård.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att belysa hälsa och palliativ vård ur ett existentiellt perspektiv. Målet är att få specialiserade kunskaper om/i existentiell hälsa och existentiellt stöd, färdigheter i att individanpassa vården utifrån existentiella behov samt ha kompetens att möta och hantera dessa. Vidare utveckla ett existentiellt hälsofrämjande förhållningssätt i det palliativa vårdarbetet.

Upplägg

Utbildningen ges på 50% och distans under 16 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Utbildningen berättigar till CSN.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet

I samarbete med Samariterhemmet och Betaniastiftelsen

samariterhemmet             image178w.png

Har du frågor?

Kontakta Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef, Samariterhemmet Utbildning

Skicka e-post till Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef, Samariterhemmet Utbildning maria.hovstadius@samariterhemmet.se