Driftledare inom gröna näringar, distans

Yrkeshögskola – program Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Driftledare inom gröna näringar på Folkuniversitetet på distans. Arbetslivet behöver dig!

Öppen för sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Driftledare inom gröna näringar, Folkuniversitetet
Utbildningsstart
2024-09-30
Omfattning
250 yrkeshögskolepoäng
Studietakt
75%, deldistans
Antal platser
24
Antal veckor LIA
24 veckor på 75%

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Affärsutvecklare
 • Driftledare skogsbruk
 • Driftledare jordbruk blandad drift
 • Förman
 • Driftschef
 • Produktionsledare
 • Produktionsutvecklare grön näring
 • Säljare av lantbrukstjänster och produkter

Studiemedel

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. 

Arbetsmarknad

För att möta den omställning som pågår inom dagens gröna näringar erbjuder Folkuniversitetet tillsammans med branschrepresentanter en helt ny utbildning: Driftledare inom gröna näringar.

Utbildningen har sin grund i att leda verksamheter genom de förändringar branschen står inför. Gröna näringar (jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark) möter förändringar i form av digitalisering, klimatförändringar, naturresurshushållning och ny lagstiftning. En viktig framtidsfråga är att driva verksamheter som kombinerar företagande som går att leva på, i balans med de ekosystem de verkar i.

Driftledare inom gröna näringar utbildar ledare som får människor att arbeta tillsammans och verksamheter att drivas i balans med jorden. Som driftledare kan du jobba som teamleader och utveckla den gröna näringen genom ledarskap och innovation med hållbara och cirkulära metoder.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna möta arbetslivets behov av att konceptutveckla och presentera hållbara tekniker för ägare och medarbetare. Du kommer att ha gedigna kunskaper om den gröna näringens affärsmodeller, hållbar odling och djurhållning, cirkulärekonomisk styrning, juridiska system och lagar samt verksamhetsstyrning enligt Agenda 2030 och Sveriges livsmedelsstrategi.

Kurser

 • Digitala tekniker inom grön näring
 • Driftplanering i grön näring
 • Examensarbete
 • Hållbart affärsmannaskap, entreprenörskap och företagande
 • Innovation och cirkulära metoder
 • Ledarskap – gruppdynamik, personligt ledarskap, regenerativt ledande, arbetsorganisationen
 • Lärande i arbete 1 (LIA)
 • Lärande i arbete 2 (LIA)

Utbildningsupplägg

Driftledare inom gröna näringar sker på deldistans. Utbildningen bedrivs i huvudsak digitalt genom schemalagda föreläsningar, möten och grupparbeten. Under utbildningen medverkar du vid tio obligatoriska fysiska träffar på olika orter i södra Sverige för att utnyttja de branschkopplingar som finns där.

Har du frågor?

Kontakta Peter Moritz

Skicka e-post till Peter Moritz peter.moritz@folkuniversitetet.se