Tack för din anmälan

Observera! För att din anmälan ska vara giltig måste du betala in avgiften i tid eller ha bifogat en kopia på ditt betyg på ditt betyg F (IG) i ansökan. Annars kommer du inte att bli kallad till prövningen.

 Aktuella datum för senaste betalningsdag finns på sidan Anmälan till prövning.