Anmälan till prövning

Anmälan till prövningstillfälle 8 maj 2020. Anmälan är öppen 30 mars - 3 april. Anmälan kan stängas tidigare då antalet platser är begränsade. Vi tar inte emot sena ansökningar.

Vem kan göra en prövning hos oss?

Endast du som är folkbokförd i Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem eller Södertälje kan göra en prövning hos oss. OBS! Du kan endast göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

Gör din anmälan

Du anmäler dig via formuläret längst ner på den här sidan. Fyll noggrant i samtliga uppgifter. Du ansvarar själv att anmälan avser den kurs du vill göra prövning i. Du kan endast göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

Anmälningsformuläret endast är synligt när anmälningsperioden pågår. 

Kallelse

Vi skickar en kallelse via mejl cirka 4 veckor innan prövningstillfället med information om tid och plats för prövningen.
I de kurser där det ingår laboration/inlämningsuppgift får du även information om detta.

Påbörja dina studier

Du bör själv börja studera innan dess att du får kallelse. På Skolverkets hemsida finns information om vilka kunskapskrav som ingår i kursen och lämplig kurslitteratur. På vår sida med kursinformation sida finns rekommenderad kurslitteratur, men du behöver inte använda dig av just den. Observera dock att du inte får någon handledning av lärare inför prövningen. Det är självstudier som gäller!

Avgift och betalning

  • Avgiften är 500 kr. Anmälan är bindande.
  • Betalning kan endast göras via bankgiro 446-6397.
  • VIKTIGT! Skriv in förnamn och efternamn på den person som ska göra prövning i meddelandefältet när du gör inbetalningen.
  • Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.
  • Om du har läst en kurs på Komvux tidigare och fått betyget F (IG) får du göra en prövning gratis. Kom i håg då att både ange detta i anmälningsformuläret och bifoga en kopia på betyget i anmälan.


Viktigt att komma ihåg!

Om du inte betalar in för din prövning senast tisdagen den 8 april eller har bifogat en kopia på ditt betyg kommer du inte att bli kallad prövningstillfället.