Kurser och inriktningar

På Folkuniversitetet i Karlstad kan du läsa grundläggande kurser och kurser på gymnasienivå. Klicka dig vidare i menyn för att läsa mer.

Du kan välja mellan två olika studieformer

Klassrumsundervisning

Klassrumsundervisning är till för dig som vill träffa en lärare varje vecka. Du erbjuds schemalagda lektioner på plats i skolan. Du erbjuds även lektioner online, där du möter din lärare och dina klasskamrater i realtid via din dator.

Tillsammans med din lärare gör du upp en individuell kursplanering. Din kursplanering finns på en digital lärplattform.

Vi har sett att hög närvaro på lektioner skapar bättre förutsättningar för godkända betyg. Vissa lektioner är i klassrummet. Vissa lektioner kan du följa hemifrån. Lektionerna kan innehålla genomgångar, gruppdiskussioner, seminarier, prov och examinationer av olika slag.

Hur mycket undervisning får du tillgång till, när du väljer klassrumsundervisning? 

Klassrum 10 veckor – 6 timmars undervisning varav 2 är på fjärr
Klassrum 20 veckor – 3 timmars undervisning varav 1 är på fjärr
 

Flexundervisning

Flexundervisning ger dig möjlighet att komma till färre antal lärarledda lektioner. Din kursplanering finns på en digital lärplattform. 

Hur mycket undervisning får du tillgång till, när du väljer flexundervisning? 

Flex 10 veckor – 3 timmars undervisning varav 2 är på fjärr
Flex 20 veckor – 1,5 timmars undervisning, varav 1 är på fjärr