Zayed Tadese

Zayed Tadese gick den treåriga samhällsvetenskapliga linjen på Internationella gymnasiet Uppsala och tog studenten 2017.

zayed

När tog du studenten och vad har du gjort sedan dess?

Jag tog studenten sommaren 2017. Under första året efter studenten valde jag att ta ett sabbatsår och jobba. Efter det beslutade jag mig för att börja på socionomprogrammet i Umeå universitet, där jag just nu går på termin 3 och trivs jättebra.

Vad har du haft för nytta av att ha gått HUM på Internationella gymnasiet?

Jag har haft stor nytta av att ha gått SAM på Internationella gymnasiet. Bland annat har jag fått en bra grund att bygga på inför min nya utbildning men jag har också fått kunskaper som är relevanta för att förstå samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Under programmet gick vi även en socionomkurs som var väldigt intressant och som fick mig att bli passionerad till att bli socionom.

Vad var det bästa med att gå på Internationella?

Det bästa med att gå på Internationella gymnasiet är att man har engagerade lärare som är där för att hjälp en att nå sina mål. Internationella erbjuder även utlandsresor som är väldigt lärorika, vilket bidrog till att jag expanderade min världsbild samtidigt som jag fick nya upplevelser att del av. Det är en bra möjlighet för ungdomar som själva inte har möjligheten att åka på utlandsresor att få göra det som en del av sin utbildning.

Vad har du för tips till elever som ska börja på Internationella i höst?

Mina råd till elever som ska börja på internationella är att ta chansen när du får den och gör det bästa av dina år på internationella gymnasiet. Ta vara på lärarnas hjälp! Även när det känns som om det går dåligt gör du bäst i att lära dig från det och sedan fortsätta med nästa uppgift