Malin Hedenskog

Malin Hedenskog läste SAMSAM, för henne var skolans tydliga internationella profil som var avgörande i valet av skola.

Varför valde du just Internationella gymnasiet?

För mig var det särskilt skolans tydliga internationella profil som var avgörande i valet av skola; att man kunde välja att åka till Indien och andra länder på studieresa spelade också en stor roll i mitt val. Jag tyckte att budskapet som skolan gick ut med från allra första början var väldigt tydligt. Att kurser som internationella relationer och samhällskunskap hela tiden skulle vara inriktade mot världen t.ex.

Valde du rätt program?

Jag var ju sugen på SAM beteende först, men sedan tyckte jag att SAMSAM, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle hade en större bredd, som gjorde att jag kunde välja fler saker senare. Men i första hand var det skolans internationella profil som var avgörande för mitt val.

Tycker du att dina förväntningar på skolan uppfylldes?

Ja, och det blev nästan bättre än jag trott! Jag tänkte väl till en början att den linje jag valt skulle vara som en fortsättning på grundskolan, men det visade sig att gymnasiet gav mig en mycket mer fördjupad förståelse av samhällsproblem än vad jag hade trott från början. Plus att utbildningen var en god förberedelse inför högre studier och vi hade många lärare och alla var så otroligt duktiga och kompetenta. De var också så duktiga på att se en, och att verkligen bygga upp en som en egen person.

Tror du att skolans format har spelat en roll för hur den fungerar?

Ja, jag förväntade mig inte att gymnasiet skulle bygga upp ens självförtroende, men här hade lärarna tid att sitta ner med en och lyssna.

Litet lyxigt alltså?

Ja verkligen! Du syntes även fast du var blyg. Och sånt förstärker ens självförtroende. Du fick känslan av att det du sade betydde någonting. Sånt bygger upp dig som person och är viktigt för framtiden.

Minns du hur klassen var?

Vi var en 25 stycken kanske. Alla kände alla och det var god sammanhållning också med de yngre på skolan. Gemenskap lockar mig och betyder mycket för mig och det fick jag mycket av här! Ser jag lärare på stan idag, så hejar vi fortfarande!

Nu har det gått några år. Du tog studenten 2015. Vad hände sen?

Jag tågluffade en månad på sommaren, flyttade till London och pluggade enstaka kurser där under ett år; antropologi, sociologi och politik. Mycket kul och intressant. Och där hade jag stor hjälp av att under min gymnasietid fått läsa och förstå många artiklar skrivna på engelska. Just nu studerar jag min tredje termin på Freds- och utvecklingsprogrammet vid Uppsala universitet.

Resan till Indien. Vad har den betytt för dig?

Jo, den pratar jag fortfarande ofta om med mina kompisar och studiekamrater! Den har påverkat mitt intresse. Att jag läser utvecklingsstudier idag har också en direkt koppling till Indienresan. Jag hade nog aldrig valt att läsa det här programmet om det inte hade varit för resan till Indien.

Tycker du att skolan har format dig som person?

Ja, absolut! Och resan till Indien öppnade upp ens ögon för världen och man lärde sig att förstå omvärlden, att den inte alltid är så som man kanske trott. Skolan lärde oss också att mindre utvecklingsprojekt fungerar bättre än större. Och det är precis det jag lär mig just nu på kursen Utvecklingspolicy i praktiken, att det är de små och inte stora projekten som fungerar.

Har du några råd till våra elever och eventuellt blivande elever?

Jag tror definitivt på att man ska välja den inriktning man själv vill, annars orkar man inte plugga till slutet. Gör något du intresserar dig för, inte vad andra tror kan vara bra för dig. Och när du väl är på gymnasiet, fokusera inte för mycket på betygen, utan lär dig något för att du vill kunna det. Det var ett av råden jag minns vi fick av flera av våra lärare: Lär er inte för betygen, utan för att ni vill kunna något!

Tack för ett trevligt samtal!