Victor Persson

Lärare i filosofi, samhällskunskap och sociologi

Hemma hos oss tar bokhyllorna en roll i centrum. För min del består det mesta av både läst och oläst skönlitteratur. Självklart finns det också mängder med filosofi – jag tenderar att grotta ner mig i olika projekt och bland filosofiböckerna cirklar många därför kring enskilda teman och särskilda filosofer.

Men filosofi är inte bara böcker utan kanske mest av allt handlar filosofin om samtal. Den tvingar oss till att stanna upp och förundras över sådant vi tar för givet liksom att den manar oss till att prata om dessa funderingar med andra.

Hemma finns det också en hund som heter Allis och förutom det faktum att hon ger mig mycket glädje i naturen är hon också en av mina bästa vänner, men kanske mest av allt är hon en utomordentlig figur helt i sig själv.

När jag undervisar i filosofi strävar jag därför till att vi tillsammans ska utföra filosofi, om det sedan handlar om världsrymdens existens eller om vänskapen med en hund spelar mindre roll.

Akademisk bakgrund
Gymnasielärarexamen i samhällskunskap, filosofi och sociologi vid Uppsala universitet
Filosofie kandidatexamen i estetik respektive sociologi vid Uppsala universitet
(pågående masterutbildning i estetik vid Uppsala universitet)

victor persson filosofi lärare

Victor Persson


Mejla Victor Persson victor.persson@folkuniversitetet.se