Tanja Dombaj

Lärare i engelska, estetisk kommunikation samt specialpedagog

I min roll som lärare och specialpedagog får jag möjligheten att arbeta med människor, pedagogik, språk och kommunikation och jag kan inte tänka mig att något annat yrke skulle kunna vara mer attraktivt för mig än läraryrket i detta sammanhang. Oavsett om jag undervisar eller handleder i specialpedagogiska frågor försöker jag alltid att inspirera och väcka  nyfikenhet på kreativitet, språk, kultur och kommunikation. 

På fritiden ägnar jag mig åt äventyrsfotografering.

Jag finner en fantastisk njutning i naturen, med kameran i handen, och därför försöker insupa så många gröna timmar som möjligt.

Collect moments - not things.

tanja dombaj

Tanja Dombaj


Mejla Tanja Dombaj tanja.dombaj@folkuniversitetet.se