Jon Svedin

Lärare i sva och historia

Vad är ett språk?
Vad innebär det att kunna ett språk?
Varför ska vi kunna språk?
Vad har språket för betydelse för identiteten?
Vad händer när ett språk förbjuds och varför blir en del språk förbjudna?
Hur används språk som maktmedel?
Varför talar vi olika typer av svenska i olika situationer?

Detta är frågor som fascinerar mig och som lärare i svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet och gymnasiet, där jag får så får jag möjlighet att lyfta dessa frågor med mina elever.

Jag är ny lärare på Internationella gymnasiet och har tidigare arbetat på grundskolan, inom vuxenutbildningen och nu senast som lärare på ett ungdomshem. Inom samtliga dessa skolformer så har jag arbetat med nyanlända.

Jag har ett stort intresse för litteratur, idrott, musik och omvärldsfrågor. Alla dessa intressen har jag, på ett eller annat sätt, nytta av i min undervisning.

Akademiska meriter
Gymnasielärarexamen i svenska som andraspråk och historia vid Uppsala Universitet. Min examensuppsats handlade om Språk och identitet.
Persiska A-C samt en termin där jag studerade persiska i Iran.
Jag har även studerat musik i två år på en folkhögskola.

jon svedin lärare Internationella gymnasiet Uppsala

Jon Svedin


Mejla Jon Svedin jon.svedin@folkuniversitetet.se