Helena Spännar

Lärare i svenska, samtida kulturuttryck, litteratur och skrivande

Varje skoldag möter jag nyfikna, nytänkande och alltigenom levande ungdomar som inger mig hopp om att världen bara blir bättre. Jag får med andra ord det ständigt bekräftat att jag har valt rätt yrke! Som lärare ser jag det som min främsta uppgift att hjälpa mina elever att hitta vägar till kunskap och att erövra en egen plats och utgångspunkt i livets pussel. Mina ämnen, svenska, religionskunskap och kulturhistoria, handlar om detta. Genom att kommunicera och möta andra människor och kulturer kan man utvecklas och växa. Genom att börja söka i sig själv förbereder man sig på att ta sig an livets alla möjligheter.

Akademisk bakgrund
Litteraturvetenskap vid Högskolan i Karlstad
Ungdomskultur samt Gymnasielärarexamen med inriktning svenska och religionskunskap vid Uppsala universitet. Mina större uppsatser har handlat om Maria Gripes författarskap samt etik.

Helena spännar lärare internationella gymnasiet Uppsala

Helena Spännar


Mejla Helena Spännar helena.spannar@folkuniversitetet.se