Fredrik Lund

Lärare i svenska, historia, konst och kultur

Undervisningen i mina kurser syftar till att skapa förståelse för människor från olika samhällen, kulturer och tider, samt att öva mina elever på att skriva, presentera och diskutera. Målet är att mina elever ska kunna orientera sig i historien, konsten och litteraturen för att sätta in sina egna liv i ett sammanhang, men även att de ska få de språkliga verktyg de behöver under fortsatta studier efter gymnasiet eller i arbetslivet. Allt går dock inte att läsa sig till, utan mycket måste man uppleva själv. Jag försöker att göra det genom att resa mycket och genom att träffa människor i många olika sammanhang. I övrigt tycker jag bland annat om friluftsliv, matlagning och musik.

I min roll som biträdande rektor ansvarar jag för att utreda elevers behov av särskilt stöd samt upprättande av åtgärdsprogram. Vidare arbetar jag med att på ett övergripande plan varje månad följa upp elevernas närvaro och frånvaro i skolan.

Akademisk bakgrund

Uppsala universitet - Gymnasielärarexamen inriktning svenska och historia
San Francisco State University - amerikansk litteratur och historia, ett års studier
Uppsala universitet och Högskolan i Dalarna: Samhällsvetenskap
Linnéuniversitetet: Konstvetenskap

Fredrik lund lärare Internationella gymnasiet

Fredrik Lund


Ring Fredrik Lund på 018-68 00 83

Mejla Fredrik Lund fredrik.lund@folkuniversitetet.se