Fouadi Hijazi

Lärare i arabiska, engelska och franska

Från det att jag var liten, ville jag bli lärare. Redan i min ungdom kände jag ett stort intresse för olika språk, och då visste jag att jag ville jobba med språk. Att undervisa andra i ett nytt språk är att ge elever möjligheten att kunna kommunicera med personer från andra länder och med andra kulturer. Ett språk är även ett tillfälle att bredda elevers intresse för kulturer, historia och litteratur som tillhör det språk man läser.

Akademisk bakgrund
Uppsala Universitet
2010-pågående Mastersprogram i utbildning och undervisning(pedagogik).

Högskolan Dalarna
2008-2009 Kandidatexamen i franska språket, 90hp.

Fouadi HIjazi

Fouadi Hijazi


Mejla Fouadi Hijazi fouadi.hijazi@folkuniversitetet.se