Stipendiefonder

Du som går på gymnasiet kan söka stipendium.

Stipendiefonder Internationella gymnsiet i Uppsala.Man sitter vid ett bord och antecknar.

Att söka stipendium kan vara en bra tillfällig lösning när man är i behov av extra ekonomiskt stöd. Det finns några fonder som delar ut stipendier till gymnasieelever.

Här på sidan hittar du länkar till ett par stipendiefonders hemsidor och dessutom en länk till en lista med många fler fonder, där du kanske hittar ytterligare stipendier som passar in på just dig.
 
För att få ett stipendium ställs vissa krav på den sökande och det kan du läsa om på stipendiefondens hemsida.

När du söker ett stipendium är det viktigt att noga läsa igenom vad som gäller för varje stipendium och lämna de uppgifter som krävs. Tänk också på att ta reda på när ansökningstiden är och lämna in ansökan i tid.

En del stipendier söker man på våren, andra på hösten.

Behöver du hjälp med ansökan, kan du vända dig till SYV.

Det tar litet tid, men det kan löna sig!

Här kan du söka stipendium:

Stiftelsen Magdeburg:

http://www.stiftelsenmagdeburg.se/stipendie.html

Prins Gustafs Stiftelse:

https://pgstiftelse.se/stipendium-/

Alms Stiftelse:

http://www.almsstiftelse.org/

Lista över ytterligare stipendier:

http://www.stipendier.se/