Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sökprocessen, skolan och programmen. Hör gärna av dig till oss om du inte hittar svar på din fråga här.

Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan

Sökprocessen och besök på skolan

När har ni öppet hus på skolan?

Vi har öppet hus lördag 19 november kl. 10.30–12. Du kan läsa mer om Öppet hus här.

Hur är det med skuggning?

Är du intresserad av att skugga på skolan så kan du läsa mer om hur det går till här.

Hur många meritpoäng behöver jag ha ungefär för att komma in på samhällsprogrammet?

Det varier från år till år beroende på hur många som söker. På Antagning Fyrbodal kan du se antagningsstatistik från föregående år.


Språk och tillval

Kan jag välja ett nytt modernt språk när jag börjar på samhälls- eller ekonomiprogrammet? Till exempel byta från spanska till tyska.

Ja. Vi brukar alltid erbjuda två nybörjarspråk (steg 1) för våra årskurs 1:or som du kan välja om du inte vill fortsätta med steg 3 i det språk du läst på grundskolan. Det går dock inte att börja om och läsa steg 1 i samma språk som du läst i årskurs 9 utan då måste du byta till ett annat språk.

Hur fungerar det med meritkurser? Kan jag ha fler meritkurser? Till exempel moderna språk och matematik.

I stora drag så fungerar det så att du kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Av de kurser vi erbjuder så ger följande meritpoäng:

  • Moderna språk 3, 0,5 p
  • Moderna språk 4, 1 p
  • Engelska 7, 1 p
  • Matematik 2, 0,5 p
  • Matematik 3, 0,5 p

Om du går på Samhällsprogrammet så läser du automatiskt Moderna språk 3 och 4, Engelska 7 och Matematik 2 och kommer då alltså upp i 2,5 meritpoäng utan att behöva göra något tillval.

Om du går på Ekonomiprogrammet så läser du automatiskt Moderna språk 3, Matematik 2 och Engelska 7 och kommer också upp i 2,5 meritpoäng utan att göra tillval.

På Estetiska programmet finns alltid möjlighet att välja till dessa kurser så att du kommer upp i 2,5 meritpoäng.

Var går det att se vilka kurser som går att välja som individuellt val?

De individuella valen kan variera lite men vi erbjuder alltid Naturkunskap 2, Idrott och hälsa 2, Matematik 2b och Matematik 3b. Här hemsida kan du ladda ner poängplaner för att se vilka kurser som ingår på respektive program.

Läser jag affärsjuridik på ekonomi-ekonomi eller går det att välja till?

Nej, den kursen ingår inte på ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. Kursen har tidigare erbjudits som individuellt val, men finns inte som individuellt val just i år.

Vilka moderna språk måste jag läsa?

På ekonomiprogrammet ingår 100 p språk, det vill säga en kurs i årskurs 1. På samhällsprogrammet ingår 200 p språk, det vill säga en kurs i årskurs 1 och en i årskurs 2. På estetprogrammet är inte språk obligatoriskt men du får läsa språk i både årskurs ett och årskurs två om du vill fortsätta med språket du läst i grundskolan.

Kan jag läsa modersmål som språk?

Ja, det går att göra under förutsättning att vi erbjuder modersmålsundervisning i det språk som önskas.

Vilka moderna språk kan ni erbjuda?

Franska, tyska och spanska.

Får jag läsa utökat program, med mer än 2500 p?

Ja, det finns egentligen ingen övre gräns för hur många utökade poäng du kan ha. Det handlar snarare om att få plats i schema och att orka med. Det är alltid rektor som beslutar om utökad kurs.

Har du fler specifika frågor om språk, kurser och val? Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare George Karlsson.


Skoldagen och upplägget på skolan

Hur ser schemat ut (längd på skoldag, raster, håltimmar)?

Skoldagarna kan variera lite beroende på årskurs och program men oftast pågår skoldagen mellan ca 8.00–16.00. I årskurs två har du oftast längst dagar då det ligger flest kurser där, och i årskurs 1 och 3 lite kortare dagar. Men det beror också på vilka tillval du gör. Om du läser mer språk än vad som ingår i programmet får du till exempel längre dagar .

Vi försöker att göra vår schema så kompakt som möjligt för att undvika håltimmar mitt på dagen. Rasterna kan variera mellan 5 och 20 minuter och lunchrasten är mellan 45 och 60 minuter.

Är det mycket självstudier eller är det mer jobb i skolan?

Att studera på gymnasiet innebär alltid mer eget ansvar för studierna och inför prov kan du behöva förbereda en del på egen hand. Men vi har lärarledda lektioner som vanligt för samtliga kurser så det är ingen större skillnad från högstadiet.

Skulle ni säga att det är mycket prov på skolan?

Det är en svår fråga att svara på. Alla prov och andra examinerande uppgifter samordnas i en provkalender så att det aldrig ska vara mer än två examinerande uppgifter eller prov per vecka. Alla lärare arbetar med att variera examinationerna så mycket som möjligt. Det är nog ungefär lika mycket prov här hos oss som på andra skolor.

Hur många omprovstillfällen har ni?

Vi brukar erbjuda omprov under några bestämda tillfällen under terminen.


Undervisning på engelska

Vad händer om jag inte är så bra på engelska?

Våra elever brukar säga att de vänjer sig vid engelskan efter några månader här och du blir förstås bättre av att gå på skolan. Det är inte majoriteten av av vår undervisning som är på engelska utan totalt ca 20 procent. Det kan det vara ungefär eller två kurser per årskurs. Det är inget krav att vara bra på engelska för att börja här men det underlättar givetvis. Det viktiga är att du tycker att det är roligt och att du vill bli bättre.


Övriga frågor

Får jag en dator, vilken modell?

Ja, du får låna en dator, en MacBook Air som du lånar under alla tre år. Efter gymnasietiden finns möjlighet att köpa loss datorn till ett förmånligt pris.

Är datorerna begagnade från tidigare elever eller nya?

De är nya.

Hur många är man i varje klass?

När vi tar in två klasser på ekonomi- och samhällsprogrammen är det max 26 elever per klass. Tar vi bara in en klass är det 34 per klass. På estetprogrammet ligger det runt 20–25 elever per klass. På skolan går just nu totalt 340 elever.

Hur många legitimerade lärare har ni?

Just nu har vi ett fåtal lärare som inte har sin lärarlegitimation än. Dessa lärare håller på att läsa in behörighet för legitimation eller validera sina ämneskunskaper för behörighet. Vi har även lärare som är legitimerade men som undervisar i kurser de ännu inte har behörighet i och som läser kurser för att utöka sin behörighet.

Om jag gör ett utbytesår, måste jag gå om året i Sverige när jag kommer tillbaka? Har hört något om det.

Ja, det stämmer.

Är det svår matte på samhällsprogrammet?

Det är en svår fråga att svara på. Det bästa är att fråga våra elever hur de upplever det och även fråga någon av våra mattelärare. Håll utkik på vårt Instragramkonto så kommer vi be några av våra elever att svara där!

Finns det möjlighet att äta en helt vegetarisk kost?

Ja, det är inga problem.

Kostar skolmaten något?

Nej, den är avgiftsfri.


Frågor om Estetprogrammet

På film- och skådespeleriprogrammet, får jag kunskap för både framför och bakom kameran?

Ja, bland annat i kursen Film- och TV-produktion där du lär dig hur om hur filmkameror fungerar och i Scenisk gestaltning där du lär dig hur man agerar på scen och framför kamera.

Vad gör man på designprogrammet?

Här kan du läsa mer om Estetiska programmet, inriktning design. Vi kommer att följa upp den här frågan med en video som visar vad du kan göra under en vanlig designlektion. Håll utkik på vår Instagram! Dessutom är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare George Karlsson för att eventuellt få komma och besöka en lektion.

Vilka yrken finns det möjlighet att få jobb inom efter gymnasieutbildning inom design?

Estetiska programmet är ett studieförberedande program och många av våra elever går vidare till studier på högskola och universitetet eller andra konstnärliga utbildningar, till exempel på folkhögskolor eller yrkeshögskolor. Inom Folkuniversitetet finns till exempel KV Konstskola, Art Collage, Balettakademin och Skara Skolscen.


Efter gymnasiet

Om jag skulle vilja plugga utomlands efter gymnasiet i något engelsktalande land finns det möjlighet att få hjälp eller hur stödjer ni det?

Ja, absolut. Det är ganska vanligt att våra elever väljer att studera utomlands efter gymnasiet och vi kan alltid hjälpa till ansökningsbrev och processen kring hur du söker.