Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet är för dig som tycker om att lösa problem och vill fördjupa dig inom naturvetenskap och matematik.

Elever och lärare på naturvetenskapsprogrammet på Johannes Hedbergymnasiet i Helsingborg

På vårt naturvetenskapsprogram får du arbeta både problembaserat (PBL) och projektorienterat, med metoder som förbereder för framtida utmaningar. Här får du lära dig tolka din omvärld både ur ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv och förstå hur "allt hänger ihop".

Din nyfikenhet är utgångspunkten och du få ta ställning till det du läser, diskutera och formulera egna åsikter. Du utvecklar ditt tänkande, din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och du lär dig att lära.

Inriktningar

Vi erbjuder två inriktningar:

  • Naturvetenskap - ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.
  • Naturvetenskap/samhälle - ger fördjupning inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Vill du veta mer?

Vi besvarar alla dina frågor, stora som små. Kontakta oss för att ta reda på mer om våra program, inriktningar, och hur du ansöker. 

Epost: jhg@folkuniversitetet.se
Telefon: 042-38 56 03, 042-21 53 86