Södra Folkhögskolan i Helsingborg

Har du av någon anledning inte läst färdigt gymnasiet? Du kanske saknar betyg i några få ämnen eller behöver läsa in hela? Hos oss läser du Allmän kurs som ger behörighet att söka studier på högskolenivå.

Läs färdigt gymnasiet på ett sätt som passar dig. Här är det du som är utgångspunkten och det är efter dina behov vi formar utbildningen. Med bara 20 deltagare har vi fokus på dig och på vad vi kan lära av varandra.

Vi erbjuder även en etableringskurs för dig som deltar i Etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen, samt en studiemotiverande kurs för dig som vill öka din motivation, självkännedom och lust till vidare studier.

Så påverkar covid-19 studierna på folkhögskolan

Studiernas teoretiska moment bedrivs fortfarande på distans medan de praktiska momenten kan bedrivas på plats.

Södra folkhögskolan i Helsingborg