Ansökningsprov

När du söker till Skara Skolscen ska du genomföra ansökningsprov. Så här gör du!

Första provet består av två filmade monologer som du spelar in och skickar till oss innan 15 april, gärna tidigare. Du som går vidare efter delprov 1, som är de filmade monologerna, bjuds in till de praktiska proven i sång, rörelse och teater en av dagarna 18–20 maj. Dessa genomförs på Skara skolscen.

Delprov 1 – skickas in med ansökan senast 15 april.

  • Du framför två monologer på film, en som du valt själv och en förelagd scen. Välj gärna en förelagd scen som är olik den scen du själv valt.
  • Välj en av de förelagda monologerna: Andrej, Julia, Marilyn i tvättstugan, Teresa eller Tjuvar.
  • Texten ska framföras på svenska och du får ändra och stryka i texten.
  • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
  • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmerna.
  • De två filmerna får vara max tre minuter långa vardera. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologerna på ett sätt som du är nöjd med.
  • Dina två monologer ska spelas in var för sig.
  • Spela in filmerna som om du stod framför en publik. Filmerna skall visa hela dig (hela kroppen) och se till att du syns och hörs bra.
  • Båda filmerna ska vara en obruten, oredigerad tagning av den monologen, utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
  • Ladda upp filmerna på https://www.youtube.com som ”unlisted” (endast juryn har tillgång till filmerna). Behöver du hjälp med att ladda upp finns instruktioner i vår Guide för att ladda upp på Youtube.

Delprov 2 – praktiska prov

De praktiska proven består av sång, rörelse och teater. Proven görs av de som är godkända från delprov 1 och är kallade till skolan en av dagarna 18–20 maj. På förmiddagen är det monolog och tal-sångprov. På eftermiddagen är det rörelseprov och improvisation i grupp.

Monolog

Du arbetar med dina två monologer tillsammans med juryn.

Tal/sångprov, rörelseprov, improvisation

Förbered en sång som ska sjungas á cappella, på svenska, utantill.

Talprovet behöver inte förberedas.

Ta med lämplig klädsel för rörelseprov. Provet behöver inte förberedas.

Improvisation i grupp.

Ansök nu