Termin 2

Studerande på Skara Skolscen

Övre raden

Emelie Henningsson, Maja Severinsson, Nadja Grände, Erica Hansson, Aron Eriksson

Nedre raden

Lovisa Carlson, Elsa Breitfeld Tafvelin, Emely Josephson, Clara Prytz, Alexandra Dahlqvist, Viggo Persson, Jakob Karlsson