Berätta-projektet

Filmerna i Berätta-projektet är framtagna av Utgivarna* och syftet är att öka intresset bland unga att söka sig till journalistyrket.

Upprinnelsen till projektet var branschmötet om journalistbristen som arrangerades av Bonnier News sommaren 2022. Arbetsförmedlingen har slagit fast att journalist numera är ett bristyrke.

Åsa Rydgren, styrelseledamot i Poppius styrelse och ny vd på Utgivarna, vittnar om att flera stora mediehus har svårt att rekrytera utbildad personal. Det gäller såväl fast personal som sommarvikarier – och det är färre som söker sig till journalistutbildningarna.

– Vi behöver prata om journalistbristen – och inte minst fylla på med duktiga människor, säger Åsa Rydgren.

– Journalistyrket är redan ett populärt yrke, men hos för få, fortsätter Åsa Rydgren. Är man det minsta intresserad av samhällsfrågor och vill förändra saker, det kan vara både stort och smått, så är journalistik ett enormt bra yrke. Genom filmerna vill vi ge en bild av drivkraften och glädjen i att vara journalist.

*Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Medlemmarna är Tidningsutgivarna (TU) Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.