Håkan Bengtsson

Konstnär

Håkan Bengtsson

Vad undervisar du i?
Konst

Vad har du för utbildning inom ditt undervisningsområde?
Malmö Konsthögskola, fri konst, examen 1996.

Vad har du arbetat med tidigare inom området?
Konstnär och lärare på kvällskurser.

Vad jobbar du med nu vid sidan om att undervisa?
Jag är aktiv konstnär vid sidan av läraryrket och driver en egen firma samt har utställningar både i och utanför Sverige.

Varför har du valt att undervisa på Lunds Konst/Designskola?
Min uppgift som lärare på Lunds Konst/Designskola är att hitta varje elevs starka sida och hur denna kan vidareutvecklas. Varje elev har olika mål med skolan och därför är det viktigt att lyssna, diskutera och följa upp elevens utveckling för framtida utbildning/mål. Elevens drivkraft är viktig så att fantasi, kreativitet och glädjen att komma till skolan alltid finns där. Från elevens sida är det också viktigt med självdisciplin och målmedvetenhet. Jag vill hjälpa eleven att hitta sin väg.

Varför tycker du att man som elev ska välja Lunds Konst/Designskola?
På Lunds Konst/Designskola får man en bred baskunskap och kan lättare hitta vad man vill fördjupa sig inom. Vi har projekt både i och utanför skolan.

Hur är det att arbeta på Lunds Konst/Designskola?
Samarbetet mellan lärare och elever fungerar bra då det är en mindre skola. Roligt att se när elever utvecklas hela tiden och att de hittar sig själv.

Vad gör du på din fritid?
Då arbetar jag i min ateljé.

Vad inspirerar dig?
Livet – att leva.

Har du något motto i livet som du vill dela med dig av?
Ta vara på varje dag.