Ansökan till läsåret 2020/21

Ansök senast den 14 maj

ansökan

Du ansöker genom att:

  • Fylla i formuläret nedan senast den 14 maj 
  • Lämna arbetsprover senast den 14 maj 

Gymnasiekompetens eller motsvarande krävs för att vara behörig.

Arbetsprover

Arbetsproverna bör vara 5-10 till antalet, utförda i valfria tekniker. Här är förslag på vad arbetsproverna kan innehålla:

  • Teckningar av det du ser framför dig
  • Måleri
  • Arbeten med olika material (textil, trä, metall m.fl)
  • Tredimensionella arbeten
  • Digitala arbeten

Arbetsproverna skickas till lkd@folkuniversitetet.se 
eller lämnas på skolan, Måsvägen 23
eller skickas per post till Folkuniversitetet, Box 2116, 220 02 Lund.

Provdag och intervju

Efter bedömning av inkomna arbetsprover kallas ett antal sökande till provdag och intervju på skolan.

  • Provdag på skolan den 1 juni 
  • Intervju på skolan den 2, 3 eller 4 juni 

Om du inte kan vara nävara ovanstående datum så kontakta skolan.

OBSERVERA ATT ANSÖKAN MÅSTE KOMPLETTERAS MED ARBETSPROVER! DESSA FILER MÅSTE SKICKAS IN VIA E-POST TILL LKD@FOLKUNIVERSITETET.SE

Ansökan till Lunds konst/designskola

Ansök till skolan genom att fylla in formuläret nedan.