Vår Utställning 2020

I år presenterar våra studerande sina slutprojekt i en digital utställning. Release onsdagen den 27 maj kl. 10.

collage vårutställning konstskolan 2020

Välkomnen att se vårens slutprojekt av studerande på Konstskolans utbildningar: Konstnärlig grundutbildning, Industridesign, Projektkonst samt Silversmide och Smyckesdesign. I utställningen medverkar även flera av Folkuniversitetets konst-och kulturutbildningar i Stockholm.

TILL VÅR UTSTÄLLNING

Pandemi: Hopp & oro

Vi har alla ett förhållningssätt till vår oro och vårt hopp. Samtiden prövar oss och då vi ryckts upp med rötterna ur vardagslivet ställs vi nu inför nya frågeställningar. 
I det här projektet har de studerande på Industridesign fått i uppgift att komma på en egen fiktiv pandemi, för att sedan skapa produkter att underlätta för människors upprätthållande i den påhittade situationen. 
Konstnärlig grundutbildning har de studerande fått i uppgift att belysa och starta konversation kring temat. Med egna tolkningar och valda tekniker har de studerande skapat verk utifrån temat, med koncept som tolkar företeelser i samtiden och livet i stort.


Albedo

Albedo är en term som är hämtad från alkemin, termen syftar till när alkemisten har tagit sig igenom den första mer kaosartade experimentella fasen i sin process och kommit ut på andra sidan med ett uppvaknande. Efter att under projektutbildningens första termin ha arbetat mer experimentellt och utforskande där de studerande har provat olika uttrycksformer, tekniker och tankar samt blandat det praktiska arbetet med teoretiska delar så har de sedan renodlat och försökt att hitta essensen i det de gör. För vårutställningen 2020 visar de resultatet av sitt utforskande.

Verklighetsflykt

I den situation vi nu befinner oss i finns behov av förströelse, tröst och verklighetsflykt. Den verklighet vi är vana vid har plötsligt förändrats och detta påverkar oss alla på olika sätt. De objekt vi har i vår närhet kan fungera som verklighetsflykt på olika sätt. De kan bära på minnen från en speciell plats, en person eller en upplevelse. Objektens fysiska egenskaper kan väcka våra sinnen till liv, få tankarna att vandra och oro att försvinna. I relation och kontrast till den rådande situationen har de studerande på Silversmide och Smyckesdesign fått i uppgift att undersöka temat Verklighetsflykt i sina avslutande projekt.