Transit of Venus

Fredagen den 16 februari välkomnar vi till release för fanzine-projektet Transit of Venus av dom studerande på Konstnärligt Projekt på Konstskolan Stockholm. Under kvällen ges möjlighet att bläddra i fanzines, vi bjuder på något att dricka samt musik av DJ KJELL och DJ LIP.

Under kvällen kommer fanzinen finnas till försäljning och pengarna går oavkortat till Läkare Utan Gränser. Eventet startar kl. 17.

Transit of Venus är ett interdisciplinärt projekt mellan studerande på utbildningen Konstnärligt Projekt på Konstskolan Stockholm. Dom studerande kommer från olika konstnärliga fällt som dans, scenkonst, frikonst, konsthantverk och formgivning. Genom genreöverskridande samarbeten har dom studerande utforskat begreppen tid, rymd och rörelse.

Vad är tid och hur förhåller vi oss till den idag? Hur påverkas vi av en ökad social och ekonomisk acceleration med ett ständigt krav på tillväxt. Där tiden vi har till förfogande upplevs gå i överljushastighet medans sakerna vi har att fylla den med bara växer sekund för var sekund. Hur ser vårat förhållande till tid ut i relation till begreppen rum, rymd och rörelse i en globaliserad och digitaliserad värld?

Utgångspunkt för projektet har varit Stockholms Gamla Observatorium. En plats med en historia av forskning kring tid, rymd och klimat. Vid Stockholms Gamla Observatorium finns Sveriges noll meridian som var utgångspunkten för standardiseringen av tid i Sverige. Vid Observatoriet började man göra mätningar av temperaturen 1756 och har gjort så fram till idag. Med 250 års mätningar är det den längsta uppmätta temperaturslingan i världen, vilket ger en unik förståelse för klimatets förändringar under antropocen.

1769 sker en så kallad Venuspassage, ett fenomen där planeten Venus passerar i en rörelse framför solen, fenomenet observerades och studerades bland annat från observatoriet i Stockholm och gjorde att man senare fick förståelse för avstånden mellan planeterna, solsystemets storlek och i och med detta även ett nytt tidsbegrepp.

Med platsen som utgångspunkt samt texterna Time and Free will av den franske filosofen Henri Bergson och Social Acceleration – A New Theory of Modernity av den tyske sociologen Hartmut Rosa har dom studerande genom diskussioner, seminarier och workshops materialiserat sina tankar i form av sju stycken unika fanzines.

I samarbete med Rönnells Vänner, Kulturrådet, Stockholms stad och Humlegården Fastigheter.

Till evenemanget på Facebook