Konst och Design – Gemenskap på distans

Senast ändrad

På Konstskolans nya distansutbildning Konst och Design får du fokusera på ditt skapande samtidigt som du ingår i ett sammanhang. Fathia Mohidin, konstnär och huvudlärare på utbildningen, lyfter fram processen och det kollektiva lärandet som det viktigaste men också det roligaste med utbildningen.

Fathia Mohidin, huvudlärare på Konst och Design

– Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av konst och design. Den är både till för dig som vill söka vidare till en konstnärlig högskola, och för dig som är nyfiken och vill prova på ämnet under en period. Men den passar även dig som vill fortbilda dig för att använda kunskaperna inom ett annat yrke, säger Fathia Mohidin.

Hej Fathia, vem är du?
– Jag är konstnär och har en examen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan. Just nu har jag min ateljé i Stockholm, vilken jag delar med andra konstnärer. I mitt konstnärskap arbetar jag med olika medier och material, och ofta vävs video, ljud och skulptur samman med omfattande research i större installationer. Jag har ställt ut både i Sverige och internationellt, och för tillfället förbereder jag utställningar till Västerås konsthall och Galleri Nevven i Göteborg inför 2022.

Vad gör du på Konstskolan?
– Jag är huvudlärare för distansutbildningen Konst och Design, där jag både utformar utbildningen och undervisar i olika kurser.

Varför ska man gå Konst och Design distans på Konstskolan?
– Av flera olika anledningar; Utbildningen ger de studerande tid och utrymme att på heltid få fokusera på sitt skapande och fördjupa sig i en mängd olika material och tekniker inom konst och design. Att arbeta med konst kan ibland upplevas som en ensam process. Men på den här utbildningen får de studerande möjlighet att ingå i ett sammanhang och en lärandeprocess med andra som befinner sig på vitt skilda platser i landet, och som möts genom ett intresse för konst och design.

Hur är utbildningen upplagd, och vad lär man sig?
– Under 20 veckor har vi olika kurser inom bland annat visuell kommunikation och två- och tredimensionell gestaltning, med olika yrkesverksamma lärare. Vi har även en löpande föreläsningsserie där olika konstnärer berättar om sina konstnärskap och processer.

– Vi arbetar mycket i realtid och lägger stor vikt vid processen och det kollektiva lärandet. Genom feedbacksamtal och redovisningar delar de studerande löpande med sig av sina processer. Det är något av det roligaste och viktigaste på utbildningen – att vi tillsammans får ta del av varandras verk och prata om olika tematiker och perspektiv, och på så sätt utvecklas individuellt.

Vilka fördelar finns det med att utbildningen är på distans?
– Fördelen med att läsa på distans är att du inte är bunden till en plats, vilket ger dig en frihet att kontinuerligt välja din egen ”ateljéplats”. Det enda du behöver är en dator, internetuppkoppling och de efterfrågade materialen. Vi arbetar alltid med tekniker och material som går att hålla på med hemma så det finns inga krav på stora utrymmen, även om det såklart går att arbeta storskaligt för den som vill.

Vad är det roligaste med att undervisa?
– Att få möta de studerande och ta del av allas verk! Det är fantastiskt att få delta i alla samtal om konst och design som vi har tillsammans, och att genom undervisningen få vägleda de studerande i deras processer. En konstutbildning kan stundtals vara svår och utmanande men jag drivs av att ge de som studerar förutsättningar att våga prova på nya idéer, utan att ha siktet inställt på själva slutresultatet.

Vilka utmaningar står du inför som huvudlärare?
– En utmaning som jag ser positivt på är att kontinuerligt utveckla utformningen av utbildningen; Jag vill att den hela tiden ska vara aktuell och det ställer krav på mig som huvudlärare att utmana de uppfattningar och idéer som formar det jag gör. Det kan handla om vilka frågeställningar vi arbetar med eller vilka material och tekniker vi fördjupar oss i.