Per Mårtensson invald i Kungl. Musikaliska Akademien

Senast ändrad

Per Mårtensson, mångårig lärare på Gotlands Tonsättarskola, har valts till ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien. Hurra och stort grattis säger vi!

Per Mårtensson

År 2023 inträder två nya svenska och fem nya utländska ledamöter i Kungl. Musikaliska Akademien. En av de svenska ledamöterna är Per Mårtensson, tonsättare och lärare på Gotlands Tonsättarskola.

- Vi välkomnar med glädje våra nya ledamöter, säger Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. De nyinvalda ledamöterna visar på bredden av kompetens som vi eftersträvar i vår akademi och representerar olika genrer och kunskapsområden.

Så här lyder motiveringen:
Per Mårtensson är en ledande och väletablerad tonsättare, flerfaldigt prisbelönad och med omfattande verkförteckning av högsta konstnärliga kvalitet. Mårtensson har gjort avtryck i musiklivet på flera plan, exempelvis genom flera förtroendeuppdrag, som skribent och som en ofta anlitad sakkunnig eller jurymedlem. Hans verksamhet som kompositionspedagog på skilda nivåer är betydande. Inte minst har hans arbete de senaste decennierna med att bygga upp och utveckla Gotlands Tonsättarskola varit mycket betydelsefullt för skolans framgång.

Vi gratulerar både Per och Kungl. Musikaliska Akademien!