Gotlands Tonsättarskola får högsta betyg av Myndigheten för yrkeshögskolan

Senast ändrad

Hallå där Mattias Svensson …utbildningsledare och lärare i bland annat kompositionsteknik och gehör på Gotlands Tonsättarskola. Ett stort grattis till ”Tonis” som fick genomgående högsta betyg av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) när de genomförde sin senaste granskning på skolan. Den här gången var det utbildningen Komposition – Fri konst som utvärderades.

Vad betyder det för Gotlands Tonsättarskola att få högsta betyg från MYH?
– Det är fantastiskt roligt och betyder jättemycket. Vi får en extern oberoende genomlysning och en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt. Där är också jättespännande att föra samtal med granskarna och lära av deras omfattande kunskaper från liknande utbildningar.

Vad var det som MYH lyfte fram i sin rapport om utbildningen?
– I rapporten stod att samtliga delar av utbildningen fungerar mycket väl tack vare anordnarens väl genomförda arbete med organisation och planering. Vidare framhölls utbildningens starka koppling till yrkesområdet samt den undervisande personalen och ledningsgruppens engagemang.

– Det står också att vi bedriver ett föredömligt arbete med kollegialt lärande samt att den pedagogiska planeringen är väl genomtänkt och ger de studerande mycket goda förutsättningar att nå utbildningens mål.

– Och särskilt roligt tycker jag är att granskarna uppmärksammade och framhöll att vi jobbar inkluderande och skapar en god psykosocial studiemiljö!

Vad är syftet med MYH:s granskning och hur ofta äger de rum?
– Kvalitetsgranskningens syfte är framförallt att bidra till att stärka kvaliteten i enskilda utbildningar. Myndigheten använder resultatet av kvalitetsgranskningar som ett av flera underlag för att bedöma en ansökan om ytterligare utbildningsomgångar.

– Granskningar på Tonis har skett ungefär var tredje år. Den föregående granskningen gällde vår andra utbildning Kompositionslinjen och genomfördes 2018. Även den gången fick vi högsta betyg vilket vi såklart är otroligt glada och stolta över.

– Beslut och rapport från MYH finns att läsa på vår hemsida och går även att läsa på MYH:s hemsida.

Här kan du läsa Myndigheten för yrkeshögskolans rapport.

Här kan du läsa belutet från myndigheten.