Katrin Lysvret

Inredning, Sketchup och arkitektur

Katrin Lysvret har studerat arkitektur både i Sverige och utomlands. Har examen från Chalmers i Göteborg. Hon har även gått flera år på förberedande konstskolor, bland annat HDK-Steneby. Har gått från anställd som arkitekt och jobbar för närvarande frilans med olika typer av projekt; medskapande byggnadsutvecklin, bygemenskaper, alltså workshop-baserad boendeplanering, bygglov och digital visualisering. På Art College undervisar Katrin på Inredning & Design, samt håller kortare kurser i SketchUp och Bygglov med mera.

Katrin Lysvret

Katrin Lysvret