Karin Nathorst-Windahl

Keramik

Karin Nathorst-Windahl är utbildad vid Högskolan för Design Konsthantverk pålinjen för keramikkonst med enmagisterexamen. Hon driver tillsammans med några andra keramiker en egen verkstad "Keramikverkstaden Carnegiegatan 18". Gruppen är medlem i Konsthantverkscentrum. Karin är även utbildad som fritidspedagog och har tidigare arbetat inom barnomsorgen.

Personalgrupper, barngrupper och grupper med vuxna som går på keramikkurs för sitt nöjes skull - hur hanterar du så olika grupper?

Framförallt så tycker jag att det är väldigt roligt att jobba både med barn och med vuxna. Då blir det inte svårt. Jag har roligt på jobbet!

Du är ju en av medlemmarna i konsthantverksgruppen Sintra, vad är på gång där och hur går det?

För egen del har jag en mindre fönsterutställning i vår. Sintra fungerar bättre och bättre och är väl ett av de kooperativ som befäster sin ställning inom konsthanverket.

Karin arbetar med kurser och utbildningar för allmänheten och personalgrupper på Art College sedan 2003.

Karin Nathorst-Windahl

Karin Nathorst-Windahl