Johanna Ståhl

Klangrum, sjung och må bra

Johanna Ståhl har bakgrund inom både teater och musik. Hon är bland annat verksam på Musikhögskolan i Örebro, där hon undervisar inom skådespeleri, röst och pedagogik.

Sedan några år tillbaka har hon fördjupat sig inom röst och sång, bland annat via The Roy Hart Theatre. Inom denna rösttradition arbetar man helhetligt med röst och kropp, utifrån synsättet att alla har tillgång till så många röstuttryck och nyanser bortom en viss sånggenre. Johanna Ståhls ingång till röstarbetet är att vi med hjälp av rösten kan läka och växa som människor. Mod, intuition och känsla är ledorden i hennes pedagogik.

Johanna Ståhl