Christel Copp

Grafisk design

Christel Copp har en magisterexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och hon arbetar sedan många år som grafisk formgivare inom det visuella området, och undervisar även vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Christel har stor erfarenhet av att undervisa i visuell kommunikation och presentationsteknik. Vid sidan av detta har hon många uppdrag inom det grafiska området.

Christel är en eftertraktad föreläsare vid högskolor och inom näringslivet. Medlem av Talarforum i Stockholm.

Christel Copp

Christel Copp