Sagodans

Sagodans är en gruppaktivitet som riktar sig till barn i förskoleåldern. Den inleds med en mysig stund då vår pedagog läser en saga. Med sagan som inspiration – med rörelser, ord och fantasi – dansar, improviserar och leker barnen och danspedagogen sagan tillsammans.

Bild sagodans

När sagan återberättas är danspedagogen lyhörd för barnens egna idéer och arbetar med tonvikt på fantasi och lek. Tillsammans gestaltas så handlingen, karaktärerna och känslor. Alla är delaktiga.

I sagodansen kompletteras det talade ordet med kroppslig gestaltning, vilket ger en djupare förståelse för litteraturen. Barnen kliver rakt in i sagan och får både höra sagan muntligt och sedan dansa och leka berättelsen. Sagodansen tränar barnens koncentrationsförmåga och motorik samt stimulerar deras fantasti, kreativitet och språkutveckling.

Sagodansen kan utföras i mindre miljöer som bibliotek, uppehållsrum eller liknande.

Vi kan erbjuda sagodans till ett flertal olika sagor. Kontakta oss gärna för att höra vilka sagor vi jobbar med just den här perioden.

Målgrupp: Förskoleålder 3-6 år. Grundidén kan varieras på olika sätt beroende på vilken grupp av barn vi arbetar med. Sagodansen fungerar därför även för äldre barn med särskilda behov; funktionsnedsättning, språksvårigheter, barn med annat modersmål än svenska etc.

För mer information om sagodans kontakta

balettakademienumea@folkuniversitetet.se