Dans i skolan

Dans ger möjlighet till fysiskt aktivitet utan tävlan - här arbetar eleven utifrån sina egna förutsättningar. Vill ni göra ett dansprojekt på er skola? Ansök om medel från Skapande Skola i samarbete med Balettakademien Umeå.

Balettakademien samarbetar med flera skolor varje läsår, främst via Skapande Skola och Elevens val. Är du intresserad av att göra ett dansprojekt på din skola? kontakta oss så hjälper vi dig med planering och genomförande.

Rörelse, varvat med teoretiskt arbete, är bevisat att främja inlärningsprocessen. Dans kan vara ett sätt! Balettakademien kan hjälpa er skola med inspiration och vägledning. Vi har över 45 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga i kreativa processer.

Balettakademien vill att så många barn som möjligt får chansen att upptäcka glädjen i dansen. Via skolan är detta möjligt eftersom alla barn nås, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Dans ger möjlighet till fysisk aktivitet utan tävlan - här arbetar eleven utifrån sina egna förutsättningar. Dans är inte bara lustfyllt utan ger även andra mervärden som tillit till den egna förmågan, samarbete, hänsyn, beröring, lyssna till andras ideér etc. Målet är att stärka individen, öka självkänskan och främja gruppsammanhållningen.

Hör av dig till oss med din idé. Vi kan skräddarsy projekt som passar din skola. Nedan finns exempel på upplägg som inspiration.

Förslag på upplägg av projekt:
Dans på Schemat: I längre eller kortare period. Allt från enstaka prova-på-lektioner till intensivveckor, eller fast lektionstid varje vecka. Vi har också framarbetat koncept som knyter an till andra skolämnen såsom dansmatte, bokstavsdans och dansfilm.

Uppvisning som mål: Eleverna får ett tydligt mål om en uppvisning/föreställning som vi arbetar fram under perioden på er skola.

Värdegrund i rörelse: Genom dans och rörelse beröra ämnen som tillexempel allas lika värde, demokrati eller genus och normkritik. Vi kan tillsammans med elever och lärare sätta skolans värdegrund i rörelse. 

För mer information om Skapande skolas olika projektidéer kontakta

balettakademienumea@folkuniversitetet.se