Balettakademiens historia

Balettakademien grundades i Stockholm 1957 av Lia Schubert. 10 år senare startade hon Balettakademien Göteborg med Claude Marchant, känd för att ha tagit jazzdansen till Sverige.

Claude Marchant

Claude Marchant

Claude Marchant omtalas ofta som den dansare som tog jazzdansen till Sverige. Innan han kom till Sverige dansade han med många legendarer inom dansvärlden, som Katherine Dunham och Syvilla Fort. Han tränade också för Martha Graham, George Balanchine, Lester Horton och José Limon.

Marchant var en nyskapande kraft inom den då ganska konservativa dansvärlden. Han tyckte till exempel att det var viktigt att dansare skulle kunna skådespela och sjunga, något som i allra högsta grad lever kvar på Balettakademien Göteborg.

Marchant Dance Theater

År 1968 grundades dansgruppen Marchant Dance Theater, eftersom Marchant tidigt insåg hur viktigt det var att eleverna mötte en publik. Eleverna på Balettakademien Göteborg framträdde på till exempel Stenhammarsalens scen (Göteborgs Konserthus).

Yrkesskola

År 1983 utvecklades Balettakademien Göteborg till att vid sidan av kursverksamhet även omfatta en yrkesskola med en danslinje och en musikallinje. Utbildningen för musikalartister var den första i sitt slag i Skandinavien och blev förebild för flera andra utbildningar.

Skolans ledning

Tidigare rektorer för Balettakademin Göteborg är förutom Lia Schubert och Claude Marchant: Lars Anderstam, Bo Westerholm, Ingalill Rask Wagner, Hugo Tham och Malin Brandeby.

Sedan 2019 leds Balettakademien Göteborg av Alexandra Topalov, skolchef, och Joacim Hedman, konstnärlig pedagogisk ledare.

Balettakademien – en del av Folkuniversitetet

Balettakademien Göteborg en del av Folkuniversitetet. Skolan lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan och Förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar.

Balettakademien finns även i Stockholm och Umeå.