Innehåll och struktur

Läs mer om Swedex innehåll och struktur.

Hur är Swedextestet upplagt?

Swedex testar alla språkliga färdigheter och består på samtliga nivåer av olika deltest;

 • Läsförståelse
 • Ord grammatik (endast på A2- och B1-nivå)
 • Hörförståelse
 • Skriftligt prov
 • Muntligt prov

Den skriftliga delen görs i grupp.

Tidsåtgång för den skriftliga delen:

 • A2: Ca 2 timmar inklusive paus
 • B1: Ca 3 timmar inkl två pauser
 • B2: Ca 3 timmar inkl. två pauser

Det muntliga provet görs individuellt (A2) eller i par enligt särskilt tidsschema (B1, B2).

Tidsåtgång för den muntliga delen:

 • A2: Ca 8 minuter
 • B1: Ca 15 minuter plus 15 minuters förberedelse.
 • B2: Ca 20-25 minuter plus 15 minuters förberedelse

Modelltest för A2, B1 och B2 visar hur de olika delarna i testet ser ut. De kan laddas ned direkt från från Swedex webbplats, se Modelltest.

För mer information se också testbestämmelserna för Swedex!