På svenska! Grammatik

Senast ändrad

På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment.

På svenska! Grammatik

Författare: Annika Helander & Mai Parada

Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fristående grammatik för alla som studerar svenska som främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk. Den passar till nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Förklaringarna är skrivna på enkel svenska.

Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, komma­tering, förkortningar och uttal samt innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt blandar ihop.

Vanliga språkfrågor är samlade under den återkommande rubriken Tips!. Sist i På svenska! Grammatik finns även en samling med användbara ord och uttryck som den studerande själv kan arbeta vidare med på olika sätt, bland annat i relation till sitt eget modersmål.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • På svenska! Grammatik, 165,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • På svenska! Grammatik, ISBN9789174347043
  • På svenska! Grammatik e-bok (pdf), ISBN9789174347647

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp På svenska! Grammatik hos Adlibris
Köp På svenska! Grammatik hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

På svenska! Grammatik som e-bok (pdf-format)

På svenska! Grammatik finns även som e-bok (i pdf-format). Pdf-versionen går att köpa t.ex. i nätbokhandeln.

Köp På svenska! Grammatik som e-bok hos Adlibris
Köp På svenska! Grammatik som e-bok hos Bokus

Läromedlets webbplats

Fler På svenska!-böcker