På svenska! 1

Senast ändrad

På svenska! 1 är ett lämpligt läromedel för dig som snabbt vill uppnå baskunskaper i svenska språket. Syftet är att redan efter kort tid kunna delta i vardagssamtal utan att behöva ägna så mycket tid till grammatikträning. Ny upplaga av lärobok och övningsbok 2019. Nyligen utkom en lärarhandledning till läromedlet.

På svenska! 1

Författare: Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada

På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Läromedlet kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på motsvarande nivå, t.ex. sfi, studieväg 3 kurs C.

På svenska! 1 lärobok

Den senaste upplagan av läroboken omfattar 12 avsnitt som vardera innehåller dialoger och andra texter, användbara fraser, övningar till texterna och hörövningar. I texter och övningar får vi följa några svenskar i deras vardag och vi får även glimtar från olika delar av Sverige. Språket är modernt och verklighetsnära. På svenska! 1 innehåller många par- och gruppövningar som ger inlärarna gott om tillfällen att själva använda språket på olika sätt. Stimulerande bildsidor ger stöd vid ordinlärningen och stoff till samtal om svenska seder och bruk.

Med denna upplaga av läroboken följer en cd i mp-3 format med texter, fraser och hörövningar från läroboken och delar av studiebokens uttalsavsnitt. Ljudet finns även på nätet: www.pasvenska123.se

På svenska! 1 övningsbok

Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och grammatikkunskaperna. Kunskaperna testas också i fria övningar som dialoger och uppsatser och i mer lekbetonade som ”gömda ord“ och korsord. Övningarna lämpar sig väl för hemarbete.

Facit till övningarna och lärobokens uppgifter finns i slutet av övningsboken.

På svenska! 1 studiebok

Boken utkommer på flera språk och består av tre avsnitt:

 • Uttal som innehåller grunderna för svenskt uttal samt uttalsmarkerade texter från läroboken
 • Grammatik med förklaringar till de grammatiska moment som behandlas i läroboken
 • Ordlista med alfabetisk ordlista och fraslista.

Studieboken finns på arabiska, engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska och tyska. (Studiehäftet finns på estniska, finska, italienska, lettiska, litauiska, polska, ryska och ungerska.)

Notera: Studieboken skiljer sig från den tidigare upplagans studiehäften främst genom ändringar i ordlistan. Ordlistan har kompletterats med nya ord och sidhänvisningarna har anpassats till den nya upplagan.

Självrättande webbövningar av olika slag finns på läromedlets webbplats, www.pasvenska123.se

På svenska! kan användas såväl vid självstudier som i lärarledd undervisning. Uttal och grammatik beskrivs och förklaras på det egna språket, vilket gör inlärningen effektiv.

Texter till hörövningar finns som pdf här:
Texter till hörövningar (pdf)

På svenska! 1 lärarhandledning

Lärarhandledningen utkom 2021. Den består av en tryckt del och ett kompletterande kopieringsunderlag i pdf-format. Den tryckta delen av lärarhandledningen innehåller:

 • författarnas pedagogiska tips
 • en genomgång av läromedlet med utgångspunkt i lärobokens innehåll
 • lektionsplaneringar för både A1- och A2-kurser
 • diktamensövningar.

Kopieringsunderlaget till lärarhandledningen är pdf:er för utskrift och omfattar muntliga övningar, gloslappar till lärobokens texter och skriftliga övningar.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • På svenska! 1 lärobok, 294,–
 • På svenska! 1 övningsbok, 159,–
 • På svenska! 1 studiebok, 149,–
 • På svenska! 1 studiehäfte, 99,–
 • På svenska! 1 studiehäfte ryska (pdf med skollicens), 2000,–
 • På svenska! 1 lärarhandledning, 649,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • På svenska! 1 lärobok, ISBN9789174347500
 • På svenska! 1 lärobok e-bok (pdf), ISBN9789174347593
 • På svenska! 1 övningsbok, ISBN9789174347517
 • På svenska! 1 övningsbok e-bok (pdf), ISBN9789174347609
 • På svenska! 1 studiebok arabiska, ISBN9789174346961
 • På svenska! 1 studiebok arabiska e-bok (pdf), ISBN9789174347722
 • På svenska! 1 studiebok engelska, ISBN9789174346398
 • På svenska! 1 studiebok engelska e-bok (pdf), ISBN9789174347616
 • På svenska! 1 studiehäfte estniska, ISBN9789174344042
 • På svenska! 1 studiehäfte finska, ISBN9789174344226
 • På svenska! 1 studiebok franska, ISBN9789174346442
 • På svenska! 1 studiebok franska e-bok (pdf), ISBN9789174347708
 • På svenska! 1 studiehäfte italienska, ISBN9789174344608
 • På svenska! 1 studiebok kinesiska, ISBN9789174346046
 • På svenska! 1 studiebok kinesiska e-bok (pdf), ISBN9789174347715
 • På svenska! 1 studiehäfte lettiska, ISBN9789174344059
 • På svenska! 1 studiehäfte litauiska, ISBN9789174344066
 • På svenska! 1 studiebok nederländska, ISBN9789174346428
 • På svenska! 1 studiebok nederländska e-bok (pdf), ISBN9789174347685
 • På svenska! 1 studiehäfte polska, ISBN9789174344103
 • På svenska! 1 studiehäfte ryska, ISBN9789174344035 – SLUT!
  (finns som pdf med skollicens – kontakta förlaget!)
 • På svenska! 1 studiehäfte ryska (pdf med skollicens), ISBN9789174348217 (kontakta förlaget för mer information)
 • På svenska! 1 studiebok spanska, ISBN9789174346435
 • På svenska! 1 studiebok spanska e-bok (pdf), ISBN9789174347692
 • På svenska! 1 studiebok tyska, ISBN9789174346404
 • På svenska! 1 studiebok tyska e-bok (pdf), ISBN9789174347678
 • På svenska! 1 studiehäfte ungerska, ISBN9789174346053
 • På svenska! 1 lärarhandledning, ISBN9789174347951

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp På svenska! 1 hos Adlibris
Köp På svenska! 1 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

På svenska! 1 som e-bok (pdf-format)

Läroboken, övningsboken och studieböckerna till På svenska! 1 finns även som e-böcker (i pdf-format). Pdf-versionerna går att köpa t.ex. i nätbokhandeln.

Läromedlets webbplats