På svenska! 2

Senast ändrad

På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Utkom i en ny upplaga år 2017.

På svenska! 2

Författare: Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada

Den nya upplagan av På svenska! 2 består av:

Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella före­teelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfikenhet på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion.

Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken.

I det kompletterande läromedlet På svenska! Grammatik förklaras och fördjupas grammatiska moment med tabeller och rikligt med exempel.

På svenska! 2 är lämplig att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • På svenska! 2 lärobok, 274,– (2:a upplagan 2017)
  • På svenska! 2 övningsbok, 134,– (2:a upplagan 2017)

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp På svenska! 2 hos Adlibris
Köp På svenska! 2 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

På svenska! 2 som e-bok (pdf-format)

Nu finns läroboken och övningsboken till På svenska! 2 även som e-böcker (i pdf-format). Pdf-versionerna går att köpa t.ex. i nätbokhandeln.

Ny upplaga kom år 2017

2017 kom det en reviderad och moderniserad upplaga av På svenska! 2.

Läromedlets webbplats