På svenska! 2

Senast ändrad

På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR). Det finns även en lärarhandledning till läromedlet.

På svenska! 2

Författare: Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada

Läromedlet På svenska! 2 består av:

 • lärobok med mp3-cd
 • övningsbok med facit
 • ljud på www.pasvenska123.se
 • lärarhandledning med kopieringsunderlag i pdf-format

Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella före­teelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfikenhet på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion.

Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken.

Lärarhandledningen, som är ett häfte och kopieringsunderlag i pdf-format, utkom 2021. Den innehåller bland annat författarnas pedagogiska tips, en genomgång av läromedlet, diktamensövningar, lektionsplaneringar, gloslappar och kompletterande muntliga och skriftliga övningar till läromedlet.

I det kompletterande läromedlet På svenska! Grammatik förklaras och fördjupas grammatiska moment med tabeller och rikligt med exempel.

På svenska! 2 är lämplig att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

 • På svenska! 2 lärobok, 294,–
 • På svenska! 2 övningsbok, 159,–
 • På svenska! 2 lärarhandledning, 649,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

 • På svenska! 2 lärobok, ISBN9789174347029
 • På svenska! 2 lärobok e-bok (pdf), ISBN9789174347623
 • På svenska! 2 övningsbok, ISBN9789174347036
 • På svenska! 2 övningsbok e-bok (pdf), ISBN9789174347630
 • På svenska! 2 lärarhandledning, ISBN9789174347968

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp På svenska! 2 hos Adlibris
Köp På svenska! 2 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

På svenska! 2 som e-bok (pdf-format)

Läroboken och övningsboken till På svenska! 2 finns även som e-böcker (i pdf-format). Pdf-versionerna går att köpa t.ex. i nätbokhandeln.

Läromedlets webbplats