På svenska! 3

Senast ändrad

På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala. Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier. Efter att ha läst På svenska! 3 beräknas man ha uppnått nivå C1 på Europarådets nivåskala.

På svenska! 3

Författare: Annika Helander & Mai Parada

Lärobokens texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidningen. Vi får följa journalisternas arbete från intervju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bland aannat notiser, korta faktatexter, små serierutor, enkäter. Varje avsnitt avslutas med ett porträtt av en känd svensk – oftast en historisk person.

På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta texter kan användas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig produktion. Texter till hörövningarna återges i slutet av boken.

Nu finns allt ljud på nätet: pasvenska123.se/pa-svenska-3/ljud/

Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord- och grammatikkunskaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.

Pris (till skolor etc.)

Titel/F-pris (exkl. moms och frakt)

  • På svenska! 3 lärobok, 294,– (inkl. mp3-cd)
  • På svenska! 3 övningsbok, 159,–
  • På svenska! 3 lärarhandledning (pdf), 200,–

ISBN-nummer

Titel/ISBN

  • På svenska! 3 lärobok, ISBN9789174347005
  • På svenska! 3 lärobok e-bok (pdf), ISBN9789174347654
  • På svenska! 3 övningsbok, ISBN9789174347012
  • På svenska! 3 övningsbok e-bok (pdf), ISBN9789174347661
  • På svenska! 3 lärarhandledning (pdf), ISBN9789174346169

Privatkund? Köp i bokhandeln

Köp På svenska! 3 hos Adlibris
Köp På svenska! 3 hos Bokus
Eller köp i din lokala bokhandel.

På svenska! 3 som e-bok (pdf-format)

Läroboken och övningsboken till På svenska! 3 finns även som e-böcker (i pdf-format). Pdf-versionerna går att köpa t.ex. i nätbokhandeln.

Läromedlets webbplats