FAQ – vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om kurserna på Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans.

Hur gör jag för att söka en kurs?

Du ansöker genom klicka på "Boka kursen nu" i den distanskurs som du är intresserad av att läsa. Observera att det finns olika alternativ möjliga beroende på om det är en privatperson eller ett företag som ska betala för kursen.

Vad kostar en kurs?

Priset beror på hur lång kursen är. Kostnader för kurslitteratur och betygsprov kan tillkomma. 

Kan jag få betyg efter avslutad kurs?

Ja, om:

 • Utbildningen bokas av en juridisk person (ett företag/organisation med organisationsnummer utom s.k. Enskild firma)

 • Det bokande företaget fyller i och skriver under en s.k. "Betygsbeställning"

 • Betygssatsningen meddelas innan kursen startar

 • Du skickar in personbevis och gymnasiebetyg (eller annan utbildning med svensk pedagogik och på svenska)

 • Att du för tillfället inte är inskriven på en gymnasieutbildning

 • Du måste också ha betyg i föregående kurs (om sådan finns)

Vad är en prövning?

Efter avslutad kurs kan du som läser som privatperson göra en prövning i en kommun som erbjuder kursen. Det innebär att dina kunskaper i ämnet bedöms och att du får ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du önskar göra prövningen för mer information.

Vad kostar en prövning eller ett slutprov?

En ”särskild prövning” på Komvux kostar ungefär 500 kronor. Tänk på att kontakta den kommun där du önskar göra prövningen i god tid eftersom kommunerna vanligtvis bara erbjuder ett fåtal prövningstillfällen varje år.

Betygselever på Vuxengymnasium på distans måste erlägga en avgift om 800 kr inkl. moms för att få genomföra ett slutprov. Eventuella kompletteringsprov kostar 400 kr inkl. moms/styck.

Här kan läsa mer om de regler som gäller för att få betyg på våra kurser. 

Har jag någon kontakt med en lärare på kursen?

Ja. Du har alltid en lärare som svarar på frågor, ger dig återkoppling på inlämnade uppgifter och stöttar dig i dina studier. Läraren är tillgänglig på utbildningsplattformen Moodle goch svarar vanligtvis på dina frågor inom 48 timmar (inlämningsuppgift = 1 vecka). Vid semester, internutbildning eller sjukdom kan det dock dröja lite längre.

Måste jag åka någonstans för att göra delprov, muntligt prov och slutprov?

Ett slutprov ska genomföras av alla som går för betyg. Idag görs alla slutprov digitalt. 

Du som går för betyg i nedanstående kurser ska dock göra ett nationellt prov i någon av Folkuniversitetets lokaler. Bokning sker med vår administration. 

 • Svenska- / Svenska som andraspråk 1 
 • Svenska- / Svenska som andraspråk 3 
 • Engelska 5 - 6 
 • Matematik 1a - c 
 • Matematik 2a - c 
 • Matematik 3b - c 
 • Matematik 4 

Vilka regler finns för när jag får läsa på distans?

 • Du får en begränsad tid på dig att bli färdig med kursen

 • Om du blir aggressiv eller ovårdad i språket kan du bli avstängd från kursen

 • Om du går för betyg gäller SKOLFS 2011:1108, kap. 7, § 1 som säger att overksamhet i 3 veckor eller mer utan giltig orsak automatiskt betyder att Du räknas som att ha avbrutit kursen

 • Läraren är inte tillgänglig 24/7 så man kan inte kräva respons på egna villkor

 • Om du stöter på tekniska problem eller om läraren inte svarar inom rimlig tid så skall du ta kontakt med admin på distans.vast@folkuniversitetet.se

 • Plattformen är öppen 24/7 förutom när Moodle uppdaterar sin programvara

 • Om du behöver betyg/kursbevis senast vid ett specifikt datum måste du meddela admin detta. Vi tar hand om dig så gott vi kan men måste också känna till viktiga omständigheter i förväg.
 • Verksamheten är inte anpassad för specialpedagogisk utbildning.

Kan jag få CSN-bidrag och lån när jag läser hos er?

Nej, tyvärr, det kan du inte.

Kan ni skriva intyg till a-kassan om jag börjar läsa på distans?

Ja, vi kan skriva intyg om startad kurs eller om genomförd kursplanering efter att du har betalat avgiften för kursen.

Gäller betyget som ni skriver ut när jag söker in till högskolan och universitetet?

Ja, men observera att vi endast kan utfärda betyg när en juridisk person beställer utbildningen av oss och du uppfyller övriga behörighetskrav.

Hur betalar jag för kursen?

Du kan betala kursen med kontokort när du bokar och får du tillgång till din kurs inom 2–4 dagar. Du kan också välja att betala med faktura. Om du väljer faktura kan du inte påbörja kursen förrän efter ungefär ca 14 dagar då vi ser att du har betalat avgiften.

Om du går för betyg måste du lämna in viss dokumentation, vilket också kan försena kursstarten.

Hur är kursen upplagd?

Våra kurser är indelade i olika moduler. Varje modul avslutas med en eller flera inlämningsuppgifter.

På utbildningsplattformen Moodle finns läs- och kursinstruktioner, internetlänkar, pdf-material, träningsprov, övningsuppgifter, projektarbeten, tal- och lyssningsfunktioner och inlämningsuppgifter beroende på kursinnehåll.

Vi har inga lektioner eller föreläsningar med närvarokrav. Det kan finnas länkar till tidigare föreläsningar från olika källor på internet, men vi har normalt inga inspelningar inlagda i kurserna.

I läsinstruktionerna finns beskrivet vilka delar av inläsningsmaterialet du ska använda för att arbeta med kursinnehållet. Om du hittar ytterligare uppgifter och frågebankar på nätet, i kurslitteraturen eller i andra kurser kan vi inte stödja dig med rättning och lösningskommentarer till dessa fristående delar.

Betalar jag själv för kurslitteraturen?

Ja, om det krävs kurslitteratur utöver innehållet på Moodle bekostas denna av dig.

Vilken kurslitteratur behöver jag?

Du får en litteraturlista när din kurs startar. Administrationen svarar gärna på dina frågor om kurslitteratur via e-post, men du kan också hitta vår allmänna litteraturlista här.

När kan jag påbörja mina studier?

Betalar du med kontokort startar kursen vanligtvis inom 2–4 dygn efter betalningen. Betalar du med faktura bör du räkna med ca 2 veckor om du är snabb med att betala fakturan. Så snart vi har mottagit betalningen får du information om hur du gör för att logga in på kursen.

Hur lång tid kan jag studera?

Du ska vara klar med dina studier inom 4, 6 eller 8 månader (beroende på kursens gymnasiepoäng). Heltidsstudier motsvarar 20 poäng/vecka.

Vilka behörighetskrav finns?

För att få läsa en kurs krävs att du har rätt förkunskaper. Fråga administrationen om  behörighetskraven för den kurs som du är intresserad av.

Får jag lov att läsa upp ett redan godkänt betyg?

Ja. Möjligheten finns, men vi har inte enbart betygsprov (så kallad särskild prövning) så du måste boka, betala och genomföra hela kursen hos oss. Du måste också uppfylla de krav som vi har på elever som går för betyg. Regler för betygssatssning finns här.