FAQ – vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om kurserna på Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans.

Hur gör jag för att söka en kurs?

Du ansöker genom klicka på "Boka kursen nu" i den distanskurs som du är intresserad av att läsa. Observera att det är olika flikar beroende på om det är en privatperson eller ett företag som ska betala för kursen.

Vad kostar en kurs?

Priset beror på hur lång kursen är. Kostnader för kurslitteratur och betygsprov kan tillkomma. 

Kan jag få betyg efter avslutad kurs?

Ja, om du startat kursen som betygselev efter överenskommelse och uppfyllt de krav som anges för att gå för betyg.

Vad är en prövning?

Efter avslutad kurs kan du som läser som privatperson göra en prövning i en kommun som erbjuder kursen. Det innebär att dina kunskaper i ämnet bedöms och att du får ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du önskar göra prövningen för mer information.

Vad kostar en prövning eller ett slutprov?

En prövning kostar ungefär 500 kronor. Tänk på att kontakta den kommun där du önskar göra prövningen i god tid eftersom kommunerna vanligtvis bara erbjuder ett fåtal prövningstillfällen varje år.

Betygselever som påbörjat sin kurs på Vuxengymnasium på distans efter 1 juli 2018 måste erlägga en slutprovsavgift om 500 kronor inkl. moms för att genomföra ett betygsprov.

Här kan läsa mer om de regler som gäller för att få betyg på våra kurser.

Har jag någon kontakt med en lärare på kursen?

Ja. Du har alltid en lärare som svarar på frågor, ger dig återkoppling på inlämnade uppgifter och stöttar dig i dina studier. Läraren är tillgänglig på utbildningsplattformen Moodle goch svarar vanligtvis på dina frågor inom 48 timmar (inlämningsuppgift = 1 vecka). Vid semester, internutbildning eller sjukdom kan det dock dröja lite längre.

Måste jag åka någonstans för att göra delprov, muntligt prov och slutprov?

Ett slutprov görs på de allra flesta kurser när betyg ska utfärdas. Slutproven försöker vi lägga på en ort nära dig. Övriga inlämningar sker på Moodle. Muntliga prov och samtal görs via Skype eller Google Hangouts. Ibland sker andra lösningar, efter vad som passar eleven och läraren bäst. 

Vilka regler finns för när jag får läsa på distans?

Om du läser mot betyg gäller samma regelverk som för studerande inom den kommunala vuxenutbildningen. Du måste uppfylla behörighetskraven i Skollagen, vilket bland annat innebär att du ska vara bosatt i Sverige och ha fyllt 20 år (första kalenderhalvåret du avser studera, se Skollagen). Det finns dock undantagsregler för sökande under 20 år.

Om du väljer att satsa på kursbevis är du inte begränsad av de regler i Skollagen som avser betygselever.

Kan jag få CSN-bidrag och lån när jag läser hos er?

Nej, det kan du inte.

Kan ni skriva intyg till a-kassan om jag börjar läsa på distans?

Ja, vi kan skriva intyg om startad kurs eller om genomförd kursplanering efter att du har betalat avgiften för kursen.

Gäller betyget som ni skriver ut när jag söker in till högskolan och universitetet?

Ja, men observera att vi endast kan utfärda betyg när en juridisk person beställer utbildningen av oss och du uppfyller övriga behörighetskrav.

Hur betalar jag för kursen?

Du kan betala kursen med kontokort när du bokar och får du tillgång till din kurs inom 2–4 dagar. Du kan också välja att betala med faktura. Om du väljer faktura kan du inte påbörja kursen förrän efter ungefär ca 14 dagar då vi ser att du har betalat avgiften.

Om du går för betyg måste du lämna in viss dokumentation, vilket också kan försena kursstarten.

Hur är kursen upplagd?

Våra kurser är indelade i olika moduler. Varje modul avslutas med en eller flera inlämningsuppgifter.

På utbildningsplattformen Moodle finns läs- och kursinstruktioner, internetlänkar, pdf-material, träningsprov, övningsuppgifter, projektarbeten, tal- och lyssningsfunktioner och inlämningsuppgifter beroende på kursinnehåll.

I läsinstruktionerna finns beskrivet vilka delar av inläsningsmaterialet du ska använda för att arbeta med kursinnehållet. Om du hittar ytterligare uppgifter och frågebankar på nätet, i kurslitteraturen eller i andra kurser kan vi inte stödja dig med rättning och lösningskommentarer till dessa fristående delar.

Betalar jag själv för kurslitteraturen?

Ja, om det krävs kurslitteratur utöver innehållet på Moodle bekostas denna av dig.

Vilken kurslitteratur behöver jag?

Du får en litteraturlista när din kurs startar. Administrationen svarar gärna på dina frågor om kurslitteratur via e-post.

När kan jag påbörja mina studier?

Betalar du med kontokort startar kursen vanligtvis inom 2–4 dygn efter betalningen. Betalar du med faktura bör du räkna med ca 2 veckor om du är snabb med att betala fakturan. Så snart vi har mottagit betalningen får du information om hur du gör för att logga in på kursen.

Hur lång tid kan jag studera?

Du ska vara klar med dina studier inom 4, 6 eller 8 månader (beroende på kursens gymnasiepoäng). Heltidsstudier motsvarar 20 poäng/vecka.

Vilka behörighetskrav finns?

För att få läsa en kurs krävs att du har rätt förkunskaper. Fråga administrationen om  behörighetskraven för den kurs som du är intresserad av.

Får jag lov att läsa upp ett redan godkänt betyg?

Nej. Om du redan har ett godkänt betyg rekommenderar vi dig att göra en prövning i lämplig kommun. Du kan förbereda dig inför prövningen genom att läsa kursen hos oss men vi kan inte utfärda betyg.