Kurser

På Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans väljer du mellan ett 100-tal gymnasiala kurser på heldistans.