Marie Lööf

Lärare i engelska och svenska som andraspråk (SVA)

Vad är det bästa med att undervisa i dina ämnen?

" Båda ämnena handlar om kommunikation, språk är nyckeln som öppnar dörren till vår globala värld. Genom att alltid stötta och sprida positiv energi får jag eleverna att använda språket i alla tänkbara situationer som kan dyka upp."

Marie Lööf

Marie Lööf


Mejla Marie Lööf marie.loof@folkuniversitetet.se