Mats Karlsson

Lärare i engelska, historia och religion

Vad är det viktigaste med dina ämnen?

" Att få eleverna att förstå att engelskan är dagens Lingua Franca, dvs. det språk människor med olika modersmål främst kommunicerar med."

" Utan historien kan vi inte förstå vår samtid."

" Genom undervisningen religion försöker jag att få eleverna att se att vi människor egenligen är mycket lika."

Mats Karlsson

Mats Karlsson


Mejla Mats Karlsson mats.karlsson1@folkuniversitetet.se