Komvux – En plats för alla

Senast ändrad

Linda Schneider arbetar som specialpedagog på Komvux Folkuniversitetet i Södertälje. Det hon gillar allra mest med sitt jobb är att det är en tillåtande miljö, både för elever och personal. – Här får du möjlighet att vara med och påverka och utveckla, och att vara dig själv, säger Linda.

Linda Schneider, specialpedagog

Vad gör en specialpedagog?
– Jag stöttar lärare och elever när den ordinarie undervisningen eller anpassningarna inte räcker till. Det kan till exempel handla om att hitta nya sätt, tillsammans med de berörda, för att få studierna att fungera. Men också att stärka elevernas självförtroende, då de många gånger kommer med en del negativa skolerfarenheter.

Varför ska man studera på Komvux Folkuniversitetet?
– På Folkuniversitetet möter vi individen och anpassar studierna efter behov. Det finns ett nära samarbete mellan lärare, administration och kommunerna, vilket gör att alla kan studera hos oss oavsett tidigare studievanor. Den som behöver extra stöd får det utifrån sina individuella behov.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Roligast med mitt jobb är att den ena dagen aldrig riktigt liknar den andra, och man möter så många härliga personer med olika styrkor och utmaningar. Sedan är det förstås alla trevliga kollegor man får äran att arbeta med!

Ditt bästa studietips till den som läser på Komvux?
– Mina bästa studietips är att vara aktiv på lektionerna och skapa en planering där du lägger in tid hemma för att läsa och göra hemuppgifter.

Kort om Linda 
Linda Schneider är utbildad lärare och specialpedagog, och har arbetat som specialpedagog i fyra år, varav två år på Folkuniversitetet. Innan dess arbetade hon som biträdande rektor.