Stela Sever

Skolsköterska

Jag heter Stela och är skolsköterska på Einar Hansengymnasiet. Jag är på skolan på tisdagar.

Stela Sever

Stela Sever


Mejla Stela Sever stela.sever@folkuniversitetet.se