Mark Potter

Biträdande rektor, lärare engelska

Jag heter Mark Potter och är född och uppvuxen i Sunderland i nordöstra England. Jag har jobbat som engelsklärare i 15 år och har bred erfarenhet av att undervisa i många olika sammanhang. 

Mitt mål är att ge eleverna språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i den engelsktalande världen.

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall."

Mark Potter

Mark Potter


Ring Mark Potter på 040-691 83 63

Mejla Mark Potter mark.potter@folkuniversitetet.se