Anna Segerhagen Lövdén

Lärare svenska och psykologi. Förstelärare

Jag heter Anna och undervisar i Svenska men jag är även Teaterlärare. Jag har tidigare arbetat på estetiska programmet samt olika yrkes- och studieförberedande program.

 Litteratur, konst och teater är en stor del av mitt liv och jag vill gärna att det ska genomsyra min undervisning. Tillsammans med eleverna vill jag skapa ett roligt, kreativt och tillåtande klassrumsklimat. 

Anna Segerhagen Lövdén


Mejla Anna Segerhagen Lövdén anna.segerhagen-lovden@folkuniversitetet.se