Anette Olsson

Kurator

Som skolkurator är mitt fokus på det psykosociala och jag brinner särskilt för skolans arbete med värdegrund och likabehandling. Jag vill bidra till att skolan blir en trygg plats där goda relationer skapas och utvecklas.

Som en del av skolans elevhälsoteam arbetar jag för att identifiera och främja frisk- och skyddsfaktorer samt förebygga ohälsa och hinder för lärandet. Vid behov kan jag även vägleda och stödja till kontakter utanför skolan.

Målet är att tillsammans med elever och personal på skolan skapa en så positiv lärandesituation och skolmiljö som möjligt för alla elever.

Anette Olsson


Ring Anette Olsson på 0736-44 77 35

Mejla Anette Olsson anette.olsson@folkuniversitetet.se