Introduktionsprogrammet

På introduktionsprogrammet erbjuder vi inriktningarna språkintroduktion och individuellt alternativ.

Du som ännu inte är klar med behörighet till de nationella programmen efter årskurs 9 får här möjlighet att ta igen de betyg som saknas.

Om du vill veta mer, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller kontakta oss på tel. 042-38 56 03.